ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
เลขประจำตัวประชาชน

คำแนะนำ
1. ให้ผู้สมัครระบุเลขประจำตัวประชาชนให้ครบ 13 หลัก
2. กรณีผู้สมัครมีการสมัครหลายครั้งระบบจะแสดงเฉพาะรายการล่าสุดเท่านั้น
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •