ระบบรับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2567
สามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัครได้ที่ --->
[ เลือก ]
ตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบรับสมัคร[ เลือก ]
list   อ่านคำแนะนำในการกรอกข้อมูลเข้าระบบรับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ที่นี่!  อ่านด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat
list   ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง รับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2567 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า
list  * นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ทุกชั้นปี จะต้องพักอาศัยในหอพัก ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี *
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •