ระบบรับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
ขณะนี้ สิ้นสุดเวลารับสมัครรอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 แล้ว ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลได้ที่...[ เลือก ]
     กรุณาเลือกรายการที่ต้องการโดยคลิ้กที่ [ เลือก ]
list   อ่านคำแนะนำในการกรอกข้อมูลเข้าระบบรับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ที่นี่!  อ่านด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat
list   ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า  อ่านด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat
list  * นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ทุกนาย จะต้องพักอาศัยในหอพัก ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี *
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •