ระบบรับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
ขณะนี้ สิ้นสุดเวลาการรับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2559 แล้ว
ท่านสามารถติดตามข่าวข้อมูลการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2560 ได้ที่...FB: ThaiMMTCFan
ตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบรับสมัคร[ เลือก ]
list   ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 1/2559 เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า  อ่านด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat
list  * นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่เข้าใหม่ทุกหลักสูตร จะต้องพักอาศัยในหอพักของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา *
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •