ระบบรับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
ขณะนี้ สิ้นสุดเวลารับสมัครประจำปีการศึกษา 2562 แล้ว ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลได้ที่...[ เลือก ]
     กรุณาเลือกรายการที่ต้องการโดยคลิ้กที่ [ เลือก ]
list  อ่านคำแนะนำในการกรอกข้อมูลเข้าระบบรับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ที่นี่!  อ่านด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat
list  ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2562  อ่านด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat
list * นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ทุกนาย จะต้องพักอาศัยในหอพัก ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี *