ระบบรับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
กรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัคร
[ เลือก ]
ขณะนี้ สิ้นสุดเวลารับสมัครประจำปีการศึกษา 2565 แล้ว ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลได้ที่...[ เลือก ]
     กรุณาเลือกรายการที่ต้องการโดยคลิ้กที่ [ เลือก ]
list   อ่านคำแนะนำในการกรอกข้อมูลเข้าระบบรับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ที่นี่!  อ่านด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat
list   ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า  อ่านด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat
list  * นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ทุกชั้นปี จะต้องพักอาศัยในหอพัก ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี *