ระบบรับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
กรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัคร (ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563)
[ เลือก ]
ตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบรับสมัคร[ เลือก ]
     กรุณาเลือกรายการที่ต้องการโดยคลิ้กที่ [ เลือก ]
list  อ่านคำแนะนำในการกรอกข้อมูลเข้าระบบรับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ที่นี่!  อ่านด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat
list  ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563  อ่านด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat
list * นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ทุกนาย จะต้องพักอาศัยในหอพัก ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี *