ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศผลสอบทุนการศึกษา บริษัท พรีเชียสชิปปิ้ง จำกัด ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
นดร.ที่ได้รับทุนมีทั้งสิ้น 12 นาย โดยแบ่งเป็นฝ่ายเดินเรือ 6 นาย และฝ่ายช่างกลเรือ 6 นาย ตามไฟล์ที่แนบ การเข้ารายงานตัว และการดำเนินการในส่วนต่างๆ ทางบริษัทฯ แจ้งว่าจะประสานงานมาที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีอีกครั้งหนึ่ง ขอให้นดร. ที่มีรายชื่อติดตามข่าวสารผ่านทางระบบบริการการศึกษา
ประกาศโดย   กลุ่มบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2560
 2.ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 22/2559 เรื่อง นโยบายการอาศัยอยู่ในหอพักฯ(ด่วน)
เรื่อง นโยบายการอาศัยอยู่ในหอพักของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2559
 3.ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 16/2557 เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ปี 2559
เอกสารประกอบการเบิกค่าบำรุงการศึกษา…..ของบุตรข้าราชการ ตามประกาศนี้
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   9 กุมภาพันธ์ 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •