ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ตารางสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565(ด่วนที่สุด)
สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2565
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 กรกฏาคม 2565
 2.กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 57/2565
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2565
 3.การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 44/2565
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2565
 4.ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
**ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2565
 5.เรื่อง เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ประกาศ พน.ที่ 19/2565 เรื่อง เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศโดย   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2565
 6.ประกาศ พน.ที่74/2564 เรื่องการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับบริษัทเรือ(ด่วนที่สุด)
….
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2565
 7.Line : งานทะเบียนและวัดผล ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี(ด่วน)
ไลน์กลุ่มนี้ ใช้สำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เพื่อติดต่องานทะเบียนและวัดผล ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 เมษายน 2563
 8.ราชกิจจานุเบกษา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ
เล่ม 115 ตอนพิเศษ 96ง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีในสังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2541
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •