ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.โปรดตรวจสอบผลการเรียนในระบบบริการการศึกษา(ด่วนที่สุด)
ให้ นดร.ทุกนาย ตรวจสอบผลการเรียนในระบบบริการการศึกษา เนื่องจากระบบมีการตัดสิทธิ์สอบ (F) และ งดเรียน (W) เป็นที่เรียบร้อย หากพบความไม่ถูกต้อง สามารถติดต่อได้ที่งานทะเบียนและวัดผล ห้อง 8202 เป็นการด่วน
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 ธันวาคม 2562
 2.ตารางสอบความรู้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
ตารางสอบความรู้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 //และสามารถดูได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของงานทะเบียนฯ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2562
 3.นดร.ทุกนาย เริ่มประเมินอาจารย์ผู้สอน ตั้งแต่วันนี้ - 15 ธ.ค. 62 คลิก <<[เข้าสู่ระบบ]>>(ด่วนที่สุด)
ให้ นดร. ดำเนินการประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 ธ.ค.62กรณีนักเรียนที่ขอ งดเรียน(W) ต้องทำการประเมินอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ งดเรียน(W) หากไม่ประเมินตามระยะเวลาที่กำหนดระบบฯจะไม่แสดงผลการศึกษาในภาค 1/2562 กรณี ลืม Passwords หรือหากมีข้อสงสัย ติดต่อขอรับใหม่ได้ที่งานทะเบียนและวัดผล ห้อง 8202
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   26 พฤศจิกายน 2562
 4.ประกาศ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ 27/2562 (TOEIC)(ด่วนที่สุด)
เรื่อง คุณสมบัติของนักเรียนเดินเรือที่จะลงทะเบียนฝึกภาคปฎิบัติทางทะเลภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2562
 5.ขั้นตอนการฝึกภาคปฎิบัติทางทะเลกับเรือสินค้า(ด่วนที่สุด)
…
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   12 กรกฏาคม 2562
 6.ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 22/2562 เรื่องการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
…
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   11 กรกฏาคม 2562
 7.แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ด่วนที่สุด)
สามารถดาวน์โหลดได้
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2562
 8.ประกาศนโยบายการอาศัยอยู่ในหอพักนักเรียนของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์(ด่วนที่สุด)
..
ประกาศโดย   กลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2562
 9.หลักสูตรฝึกอบรมที่กำหนดสำหรับ นดร. ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่1/2562(ด่วนที่สุด)
ตาม ประกาศ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 9/2562 เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรเสริมประสบการณ์วิชาชีพของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ตามที่หลักสูตรกำหนด ทั้งนี้ นดร.ที่รายงานตัวกลับฯ ตั้งแต่ ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ต้องมีหลักสูตรการฝึกอบรมตามประกาศนี้ให้ครบก่อนยื่นขอสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   28 เมษายน 2562
 10.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิทยาการเดินเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิทยาการเดินเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 11.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 12.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 13.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาว ีว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 14.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •