ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่37/2565(ด่วนที่สุด)
เรื่อง การกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ชั้นปีที่ 2 - 5 ปีการศึกษา 2565
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2565
 2.เรื่อง เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ประกาศ พน.ที่ 19/2565 เรื่อง เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศโดย   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2565
 3.ประกาศ พน.ที่74/2564 เรื่องการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับบริษัทเรือ(ด่วนที่สุด)
….
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2565
 4.ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564(ด่วนมาก)
….
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 ตุลาคม 2564
 5.Line : งานทะเบียนและวัดผล ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี(ด่วน)
ไลน์กลุ่มนี้ ใช้สำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เพื่อติดต่องานทะเบียนและวัดผล ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ในช่วงสถานการณ์โควิด19(COVID-19) //
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 เมษายน 2563
 6.การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ปีการศึกษา 2564
ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ 46/2564
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   29 กรกฏาคม 2564
 7.ประกาศ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ 34/2564
เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2564
 8.ราชกิจจานุเบกษา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ
เล่ม 115 ตอนพิเศษ 96ง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีในสังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2541
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •