ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.คำสั่ง ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ 59/2563(ด่วนที่สุด)
เรื่อง งดการเรียนการสอนของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์และให้รายงานตัวเข้าหอพัก
ประกาศโดย   กลุ่มมาตรฐานการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2563
 2.ประกาศ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
กำหนดการลงทะเบียน
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2563
 3.ประกาศ เรื่องตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2562(ด่วนที่สุด)
ตารางสอบปลายภาค 2/2563
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2563
 4.Line : งานทะเบียนและวัดผล ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี(ด่วนที่สุด)
ไลน์กลุ่มนี้ ใช้สำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เพื่อติดต่องานทะเบียนและวัดผล ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ในช่วงสถานการณ์โควิด19(COVID-19) //
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 เมษายน 2563
 5.เอกสารสำหรับแนบเบิก…. เรื่องการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 22/2562 เรื่องการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   11 กรกฏาคม 2562
 6.ขั้นตอนการฝึกภาคปฎิบัติทางทะเลกับเรือสินค้า(ด่วน)
…
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   12 กรกฏาคม 2562
 7.ประกาศ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ 27/2562 (TOEIC)
เรื่อง คุณสมบัติของนักเรียนเดินเรือที่จะลงทะเบียนฝึกภาคปฎิบัติทางทะเลภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2562
 8.แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สามารถดาวน์โหลดได้
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2562
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •