ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน(ด่วนที่สุด)
นดร.ที่ประสงค์จะลงทะเบียนล่าช้า, เพิ่ม - ถอน ,ย้ายตารางเรียน สามารถลงได้ ในเวลา 10.00 น.เป็นต้นไปหน้าเว็บบริการการศึกษา สำหรับรายวิชาที่เปิดเพิ่ม จะทำการเปิดสอนในสัปดาห์ที่ 3
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   19 สิงหาคม 2562
 2.ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีขอแจ้งประกาศกำหนดการเข้าหอพักนักเรียนภาค1/62(ด่วนที่สุด)
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีขอแจ้งประกาศกำหนดการเข้าหอพักนักเรียนภาค1/62 ตั้งแต่17ส.ค.62 รายละเอียด
ประกาศโดย   กลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียนฯ โทร. 0988277234   วันที่ประกาศ   16 สิงหาคม 2562
 3.ประกาศ นักเรียนที่พบปัญหาการลงทะเบียนไม่ได้ใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
ให้ นดร. ที่ไม่สามารถทำการลงทะเบียนปกติได้ ้ติดต่องานทะเบียนและวัดผล ที่เบอร์ 02-756-4971-80 ต่อ 150 หรือ ติดต่อด้วยตนเอง ภายในวันศุกร์ที่ 16 ส.ค.62
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   12 สิงหาคม 2562
 4.การยืนยันยันการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
นดร.ที่ทำการลงทะเบียนในระบบบริการการศึกษา อย่าลืม!! กดยืนยันการลงทะเบียน 2 ครั้ง มิฉะนั้นจะไม่มีชื่ออยู่ในรายวิชาที่ท่านลงทะเบียน ทั้งนี้ นดร. สามารถ ดาวน์โหลด คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา สามารถสอบถามด้วยด้วยตนเองที่งานทะเบียนและวัดผล ห้อง 8202 อาคารริมน้ำหรือ เบอร์โทร 02-756-4971-80 ต่อ150
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   5 สิงหาคม 2562
 5.ขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562(ด่วนที่สุด)
หากพบปัญหาในการลงทะเบียน โปรดติดต่องานทะเบียนและวัดผลด้วยตนเอง หรือ โทร.0 2756 4971-80 ต่อ 150 ในะวันและเวลาราชการ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   25 กรกฏาคม 2562
 6.ประกาศ นักเรียนที่พบปัญหาการลงทะเบียนไม่ได้ใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
ให้ นดร.ที่เข้าศึกษาก่อน ปีการศึกษา2559 และ นดร.ที่ไม่สามารถทำการลงทะเบียนปกติได้ ้ติดต่องานทะเบียนและวัดผล ที่เบอร์ 02-756-4971-80 ต่อ 150 หรือ ติดต่อด้วยตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 ส.ค.62 - วันศุกร์ที่ 16 ส.ค.62 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2562
 7.กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
ระบบลงทะเบียนปกติจะปิดในวันที่ 18 ส.ค.62 เวลา23.59น. ทั้งนี้ให้ นดร.ลงทะเบียนตามแผนการเรียนที่กำหนดให้เสร็จภายในวันที่ 18 ส.ค.62 เนื่องจาก ระบบฯจะตัดจำนวนที่นั่งให้กับผู้ประสงค์ลงเพิ่มและอาจมีผลให้ นดร.ที่ลงทะเบียนล่าช้าไม่สามารถลงในรายวิชาตามแผนการเรียนของตนเองได้
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   12 กรกฏาคม 2562
 8.ขั้นตอนการฝึกภาคปฎิบัติทางทะเลกับเรือสินค้า(ด่วนที่สุด)
…
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   12 กรกฏาคม 2562
 9.ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 22/2562 เรื่องการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
…
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   11 กรกฏาคม 2562
 10.แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ด่วนที่สุด)
สามารถดาวน์โหลดได้
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2562
 11.ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ 2/2562(ด่วนที่สุด)
เรื่อง การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กุ้ยืมเพื่อการศึกษาแบบขาดแคลนทุนทรัพย์(กยศ.เดิม) และแบบศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม) ของ นดร.ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2562
 12.ประกาศนโยบายการอาศัยอยู่ในหอพักนักเรียนของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์(ด่วนที่สุด)
..
ประกาศโดย   กลุ่มกิจการและสวัสดิภาพนักเรียน   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2562
 13.หลักสูตรฝึกอบรมที่กำหนดสำหรับ นดร. ที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่1/2562(ด่วนที่สุด)
ตาม ประกาศ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 9/2562 เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรเสริมประสบการณ์วิชาชีพของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ตามที่หลักสูตรกำหนด ทั้งนี้ นดร.ที่รายงานตัวกลับฯ ตั้งแต่ ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ต้องมีหลักสูตรการฝึกอบรมตามประกาศนี้ให้ครบก่อนยื่นขอสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   28 เมษายน 2562
 14.ประกาศ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ 8/2562 (TOIEC)(ด่วนที่สุด)
เรื่อง คุณสมบัติของนักเรียนเดินเรือที่จะลงทะเบียนฝึกภาคปฎิบัติทางทะเลภาคการศึกษาที่ 2/2561 และ 1/2562
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   14 กุมภาพันธ์ 2562
 15.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิทยาการเดินเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิทยาการเดินเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 16.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 17.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 18.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาว ีว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
 19.ข้อบังคับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ
ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ พ.ศ.2556 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •