ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
…
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   10 พฤษภาคม 2564
 2.(โปรดกด)ขอความร่วมมือ นดร.ที่สำเร็จการศึกษาทุกนาย ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
ดูรหัสนิสิต เพื่อใช้สำหรับแจ้งความประสงค์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ม.บูรพา ปีการศึกษา 2561https://graduate.buu.ac.th/index.php/main หากไม่แจ้งความประสงค์ ทาง ม.บูรพาจะถือว่าประสงค์เข้าพิธีฯ ทั้งนี้หากประสงค์จะเลื่อนการรับ ให้เข้าไปเลือกว่าเข้าพิธีฯภายในวันที่ 31 ม.ค.64 และยื่นคำร้องขอเลื่อนรับฯได้ที่งานทะเบียนและวัดผลภายในวันที่ 15 ต.ค.64
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   13 มกราคม 2564
 3.Line : งานทะเบียนและวัดผล ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี(ด่วนที่สุด)
ไลน์กลุ่มนี้ ใช้สำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เพื่อติดต่องานทะเบียนและวัดผล ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ในช่วงสถานการณ์โควิด19(COVID-19) //
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 เมษายน 2563
 4.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563(ฉบับปรับปรุง)(ด่วนมาก)
…
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2563
 5.เอกสารสำหรับแนบเบิก…. เรื่องการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนมาก)
ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่41/2562 เรื่องการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   22 กรกฏาคม 2563
 6. (ความรู้KM) ขั้นตอนการฝึกภาคปฎิบัติทางทะเลกับเรือสินค้า(ด่วน)
…
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   12 กรกฏาคม 2562
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •