ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศการกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. สำหรับนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา2560(ด่วนที่สุด)
ติดต่อรับเอกสารที่ ห้อง 8202 อาคารริมน้ำชั้น 2 พร้อมทั้งยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-Studentloan ==> https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html และโปรดใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง วท.บ. เลือกคณะ "วิทยาศาสตร์" วศ.บ. เลือกคณะ"วิศวกรรมศาสตร์" ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
ประกาศโดย   คณะกรรมการพิจารณาทุนกู้ยืมฯ โทร.027564971-80 ต่อ 150   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2560
 2.นดร. ที่ I วิชา CH 1011 ตามรายชื่อที่แนบผ่านหน้าเว็บไซต์ mmtc(ด่วนมาก)
ให้ นดร.มารายงานตัว กับ อาจารย์ จตุพลฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 มิถุนายน 2560
 3.ขอความร่วมมือ นดร. ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ขอความร่วมมือ นดร. ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 24 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2560
ประกาศโดย   คณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศ   วันที่ประกาศ   24 พฤษภาคม 2560
 4.ประกาศ พน.ที่ 7/2560 และ พน.11/2560 เรื่องการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
และเรื่องรายวิชาที่เปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้หาก นดร.คนใดที่ผ่าน CL1001 แล้วสามารถลง CL1002 ได้เลย
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2560
 5.ตารางฝึกอบรมสำหรับ นดร. ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กำหนดการฝึกอบรมสำหรับ นดร. รหัส 57 (วท.บ, วศ.บ.), รหัส 58 (ปก.ดร. และ ปก.ชก.) ลงทะเบียนฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 8-19 พฤษภาคม 2560 และ ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม - 7 กรกฎาคม 2560 (ตามไฟล์ที่แนบ)
ประกาศโดย   กลุ่มบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 พฤษภาคม 2560
 6.ราชกิจจานุเบกษา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ
เล่ม 115 ตอนพิเศษ 96ง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีในสังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2541
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2560
 7.ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 22/2559 เรื่อง นโยบายการอาศัยอยู่ในหอพักฯ
เรื่อง นโยบายการอาศัยอยู่ในหอพักของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2559
 8.ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 16/2559 เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ปี 2559
เอกสารประกอบการเบิกค่าบำรุงการศึกษา…..ของบุตรข้าราชการ ตามประกาศนี้
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   9 กุมภาพันธ์ 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •