ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ขอเชิญ ชาว SpiderMan@MMTC ทุกคน ร่วมกันกรอกข้อมูลนักเรียนในระบบบริการการศึกษา(ด่วนที่สุด)
ขอความร่วมมือ นดร.ทุกนาย เข้าระบบบริการการศึกษา กรอกข้อมูลประวัติฯของนักเรียนให้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลของนักเรียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ หาก นดร.ลืมรหัสเข้าระบบบริการการศึกโปรดติดต่อ งานทะเบียนและวัดผล
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2559
 2.กำหนดการฝึกอบรม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559(ด่วนมาก)
ตามปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ได้กำหนดการฝึกอบรมสำหรับ นดร. ชั้นปีที่ 3 รหัส 57 (วท.บ.,วศ.บ.), นดร. ชั้นปีที่ 2 นดร.รหัส 58 (ปก.ดร. และ ปก.ชก.) และ นดร. ชั้นปีที่ 1 รหัส 59 (วท.บ. และ วศ.บ.) ลงทะเบียนฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – วันที่ 16 ธันวาคม 2559 และ ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2559 – 6 มกราคม 2560 (ตามตารางฝึกอบรมที่แนบ https://goo.gl/HJwS07) ขอให้ นดร. ไปติดต่อ กลุ่มการฝึกอบรม อ.บุญเลื่อน ซุ่นทรัพย์ และชำระค่าลงทะเบียนฝึกอบรมให้เสร็จสิ้นก่อนวันฝึกอบรมอย่างน้อย 1-2 วันทำการ หมายเหตุ ในส่วนของ นดร. ชั้นปีที่ 4 รหัส 56 จำนวน 55 นาย ที่ขออนุมัติเปิดฝึกอบรมจำนวน 3 หลักสูตรไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำตารางฝึกอบรม จะแจ้งให้ทราบในคราวต่อไป
ประกาศโดย   งานพิธีการและสารนิเทศ กลุ่มบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2559
 3.ขอเชิญ ชาว SpiderMan@MMTC ทุกคน ร่วมกันประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 1/2559 คลิก >> Login(ด่วนมาก)
ให้ นดร. ดำเนินการประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 4 ธ.ค..59/กรณีนักเรียนที่ขอ งดเรียน(W) ต้องทำการประเมินอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ งดเรียน(W) หากไม่ประเมินตามระยะเวลาที่กำหนดระบบฯจะไม่แสดงผลการศึกษาในภาค 1/2559 และจะไม่สามารถลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปได้ กรณี ลืม Password ติดต่อขอรับใหม่ได้ที่งานทะเบียนและวัดผล ห้อง 8202
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 พฤศจิกายน 2559
 4.ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 16/2557 เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ปี 2559
เอกสารประกอบการเบิกค่าบำรุงการศึกษา…..ของบุตรข้าราชการ ตามประกาศนี้
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   9 กุมภาพันธ์ 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •