ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.เอกสารสำหรับแนบเบิก…. เรื่องการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่41/2562 เรื่องการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   22 กรกฏาคม 2563
 2.ประกาศ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ 30/2563(ด่วนที่สุด)
เรื่อง การกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ปีการศึกษา 2563 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ในข้อถัดไป
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   10 กรกฏาคม 2563
 3.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563(ด่วนมาก)
…
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2563
 4.แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ด่วนมาก)
สามารถดาวน์โหลดได้
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   10 กรกฏาคม 2563
 5.ประกาศ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563(ด่วน)
กำหนดการลงทะเบียน
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2563
 6.Line : งานทะเบียนและวัดผล ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี(ด่วน)
ไลน์กลุ่มนี้ ใช้สำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เพื่อติดต่องานทะเบียนและวัดผล ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ในช่วงสถานการณ์โควิด19(COVID-19) //
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 เมษายน 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •