ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.นดร.ทุกนาย เริ่มประเมินอาจารย์ผู้สอน ตั้งแต่วันนี้ - 7 พ.ค. 60 คลิก <<[เข้าสู่ระบบ]>>(ด่วนที่สุด)
ให้ นดร. ดำเนินการประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 7 พ.ค.59กรณีนักเรียนที่ขอ งดเรียน(W) ต้องทำการประเมินอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ งดเรียน(W) หากไม่ประเมินตามระยะเวลาที่กำหนดระบบฯจะไม่แสดงผลการศึกษาในภาค 2/2559 กรณี ลืม Password ติดต่อขอรับใหม่ได้ที่งานทะเบียนและวัดผล ห้อง 8202
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   25 เมษายน 2560
 2.นดร.ของดเรียนรายวิชา (W)(ด่วนที่สุด)
นดร.ของดเรียนรายวิชา (ได้สัญลักษณ์ W ) วันจันทร์ที่ 24 - วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เท่านั้น
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2560
 3.ประกาศ พน.ที่ 5/2560 เรื่อง การกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ.(ด่วนที่สุด)
ประกาศ พน.ที่ 5/2560 เรื่อง การกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ.ของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2560
 4.ขอความร่วมมือ นดร. ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2559 เทอม 2(ด่วนที่สุด)
ขอความร่วมมือ นดร. ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการงานทะเบียนและวัดผล ประจำปีการศึกษา 2559 เทอม 2 วันที่ 13 มีนาคม - 7 พฤษภาคม 2560
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   13 มีนาคม 2560
 5.ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 22/2559 เรื่อง นโยบายการอาศัยอยู่ในหอพักฯ(ด่วน)
เรื่อง นโยบายการอาศัยอยู่ในหอพักของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2559
 6.ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 16/2559 เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ปี 2559
เอกสารประกอบการเบิกค่าบำรุงการศึกษา…..ของบุตรข้าราชการ ตามประกาศนี้
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   9 กุมภาพันธ์ 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •