ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียนและการชำระเงิน(ด่วนที่สุด)
ให้ นดร. ที่จะลงฝึกภาคปฏิบัติกับเรือสาครวิสัย ในวันที่ 20 ส.ค. - 13 ก.ย.59 ดำเนินการลงทะเบียน เพิ่ม - ถอน ให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่ 17 ส.ค.59 และรับใบแจ้งยอดในวันที่ 18ส.ค.59 เพื่อชำระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนการลงเรือฝึกภาคฯ หากชำระหลังวันที่ 9 ก.ย.59 จะเสียค่าปรับวันละ 100 บาท
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   15 สิงหาคม 2559
 2.ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 19/2559 เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559(ด่วนมาก)
.
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2559
 3.ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ที่ 16/2557 เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ปี 2559
เอกสารประกอบการเบิกค่าบำรุงการศึกษา…..ของบุตรข้าราชการ ตามประกาศนี้
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   9 กุมภาพันธ์ 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •