ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ตารางสอบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ 53/2564
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2564
 2.ให้ นดร.ยืนยันสิทธิ์ ตามมาตรการโครงการลดค่าเทอม 50% ภายในที่ 30 กันยายน 2564 <<กดเข้าสู่ระบบ>>(ด่วนที่สุด)
นดร.ทุกนายที่ลงทะเบียนเรียนและลงทะเบียนฝึกภาค 1/64 ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ รับหรือไม่รับ สิทธิ์ ภายในวันที่ 30 ก.ย.64 เพื่อศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีจะเร่งดำเนินการต่อไป กรณีบุตรข้าราชการให้ดำเนินการด้วย //นดร.ที่ไม่ได้ดำเนินการภายในวันเวลาที่กำหนดอาจไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 กันยายน 2564
 3.ประกาศการลดและคืนค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564(ด่วนมาก)
ตามโครงการมาตรการลดค่าเทอม 50%
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 กันยายน 2564
 4.นดร.ชั้นปีที่ 2 - 4 สามารถ ของดเรียนรายวิชา(W)on-line ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 ก.ย.64
นดร.ชั้นปี 2-4 สามารถงดเรียนรายวิชา (ได้สัญลักษณ์ W )ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 10 ก.ย.64 ก่อนเที่ยงคืน สำหรับ นดร.ชั้นปีที่ 1สามารถงดเรียน 27 ก.ย.64 - 1 ต.ค.64
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2564
 5.การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ปีการศึกษา 2564
ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ 46/2564
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   29 กรกฏาคม 2564
 6.ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
…
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   10 พฤษภาคม 2564
 7.ประกาศ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ 34/2564
เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2564
 8.(โปรดกด)ขอความร่วมมือ นดร.ที่สำเร็จการศึกษาทุกนาย ปีการศึกษา 2561
ดูรหัสนิสิต เพื่อใช้สำหรับแจ้งความประสงค์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ม.บูรพา ปีการศึกษา 2561https://graduate.buu.ac.th/index.php/main หากไม่แจ้งความประสงค์ ทาง ม.บูรพาจะถือว่าประสงค์เข้าพิธีฯ ทั้งนี้หากประสงค์จะเลื่อนการรับ ให้เข้าไปเลือกว่าเข้าพิธีฯภายในวันที่ 31 ม.ค.64 และยื่นคำร้องขอเลื่อนรับฯได้ที่งานทะเบียนและวัดผลภายในวันที่ 15 ต.ค.64
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   13 มกราคม 2564
 9.ราชกิจจานุเบกษา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ
เล่ม 115 ตอนพิเศษ 96ง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีในสังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2541
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •