ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.แบบรายชื่อผู้เข้าสอบความรู้/ ที่นั่งสอบความรู้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 2/2564(ด่วนที่สุด)
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 รอบบ่าย เวลา 13.30 -16.30 น.
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 มิถุนายน 2565
 2.แบบรายชื่อผู้เข้าสอบความรู้/ ที่นั่งสอบความรู้นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ 2/2564(ด่วนที่สุด)
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 รอบเช้า เวลา 09.00 -12.00 น.
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   27 มิถุนายน 2565
 3.ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่37/2565(ด่วนที่สุด)
เรื่อง การกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ชั้นปีที่ 2 - 5 ปีการศึกษา 2565
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2565
 4.เรื่อง เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ประกาศ พน.ที่ 19/2565 เรื่อง เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศโดย   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2565
 5.ประกาศ พน.ที่74/2564 เรื่องการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลกับบริษัทเรือ(ด่วนที่สุด)
….
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2565
 6.Line : งานทะเบียนและวัดผล ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี(ด่วน)
ไลน์กลุ่มนี้ ใช้สำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เพื่อติดต่องานทะเบียนและวัดผล ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ในช่วงสถานการณ์โควิด19(COVID-19) //
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 เมษายน 2563
 7.การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ปีการศึกษา 2564
ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ 46/2564
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   29 กรกฏาคม 2564
 8.ราชกิจจานุเบกษา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ
เล่ม 115 ตอนพิเศษ 96ง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีในสังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2541
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •