ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
….
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 ตุลาคม 2564
 2.Line : งานทะเบียนและวัดผล ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี(ด่วนที่สุด)
ไลน์กลุ่มนี้ ใช้สำหรับนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เพื่อติดต่องานทะเบียนและวัดผล ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ในช่วงสถานการณ์โควิด19(COVID-19) //
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 เมษายน 2563
 3.การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ปีการศึกษา 2564
ประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ 46/2564
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   29 กรกฏาคม 2564
 4.ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
…
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   10 พฤษภาคม 2564
 5.ประกาศ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีที่ 34/2564
เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2564
 6.ราชกิจจานุเบกษา ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ
เล่ม 115 ตอนพิเศษ 96ง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีในสังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2541
ประกาศโดย   งานทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2560