ตรวจสอบผลการฝึกอบรม
เลขประจำตัวประชาชน  

คำแนะนำ
1. กรอกเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก ของผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •