ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ลงทะเบียนปกติ22 พ.ย. 2564 10:00 น.26 พ.ย. 2564 23:59 น.
-ชั้นปี 122 พ.ย. 2564 10:00 น.26 พ.ย. 2564 23:59 น.
-ชั้นปี 222 พ.ย. 2564 10:00 น.26 พ.ย. 2564 23:59 น.
-ชั้นปี 322 พ.ย. 2564 10:00 น.26 พ.ย. 2564 23:59 น.
-ชั้นปี 422 พ.ย. 2564 10:00 น.26 พ.ย. 2564 23:59 น.
-ชั้นปีอื่นๆ (ผู้เรียนตกค้าง)22 พ.ย. 2564 10:00 น.26 พ.ย. 2564 23:59 น.
-ลงทะเบียนล่าช้า /เพิ่ม-ถอน/เปลี่ยนกลุ่ม29 พ.ย. 2564 10:00 น.9 ธ.ค. 2564 23:59 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา29 พ.ย. 2564 10:00 น.9 ธ.ค. 2564 23:59 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา29 พ.ย. 2564 10:00 น.9 ธ.ค. 2564 23:59 น.
-ลงทะเบียนล่าช้า29 พ.ย. 2564 10:00 น.9 ธ.ค. 2564 23:59 น.
-วันชำระเงิน10 ธ.ค. 2564 0:00 น.20 ธ.ค. 2564 23:59 น.
-ช่วงการชำระเงินระบบการเงิน8 ธ.ค. 2564 0:00 น.8 ธ.ค. 2564 23:59 น.
-เปิดภาคการศึกษา28 ก.พ. 2565 0:00 น.3 ส.ค. 2565 16:30 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •