ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ลงทะเบียนปกติ11 ก.ค. 2565 0:00 น.15 ก.ค. 2565 23:00 น.
-ชั้นปี 211 ก.ค. 2565 0:00 น.15 ก.ค. 2565 23:00 น.
-ชั้นปี 311 ก.ค. 2565 0:00 น.15 ก.ค. 2565 23:00 น.
-ชั้นปี 411 ก.ค. 2565 0:00 น.15 ก.ค. 2565 23:00 น.
-ชั้นปีอื่นๆ (ผู้เรียนตกค้าง)11 ก.ค. 2565 0:00 น.15 ก.ค. 2565 23:00 น.
-ลงทะเบียนล่าช้า /เพิ่ม-ถอน/เปลี่ยนกลุ่ม17 ก.ค. 2565 8:00 น.29 ก.ค. 2565 23:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา18 ก.ค. 2565 8:00 น.29 ก.ค. 2565 23:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา18 ก.ค. 2565 8:00 น.29 ก.ค. 2565 23:00 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา18 ก.ค. 2565 8:00 น.29 ก.ค. 2565 23:00 น.
-ลงทะเบียนล่าช้า18 ก.ค. 2565 8:00 น.29 ก.ค. 2565 23:00 น.
-วันชำระเงิน1 ก.ย. 2565 13:00 น.26 ก.ย. 2565 23:00 น.
-ช่วงการชำระเงินระบบการเงิน1 ก.ย. 2565 8:00 น.29 ก.ย. 2565 23:00 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •