ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ลงทะเบียนปกติ22 มิ.ย. 2563 0:00 น.24 ก.ค. 2563 23:59 น.
-ชั้นปี 122 มิ.ย. 2563 0:00 น.10 ก.ค. 2563 23:59 น.
-ชั้นปี 222 มิ.ย. 2563 0:00 น.10 ก.ค. 2563 23:59 น.
-ชั้นปี 322 มิ.ย. 2563 0:00 น.10 ก.ค. 2563 23:59 น.
-ชั้นปี 422 มิ.ย. 2563 0:00 น.10 ก.ค. 2563 23:59 น.
-ชั้นปีอื่นๆ (ผู้เรียนตกค้าง)22 มิ.ย. 2563 0:00 น.10 ก.ค. 2563 23:59 น.
-ลงทะเบียนล่าช้า /เพิ่ม-ถอน/เปลี่ยนกลุ่ม19 ต.ค. 2563 8:00 น.26 ต.ค. 2563 23:59 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา13 ก.ค. 2563 10:00 น.24 ก.ค. 2563 23:59 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา19 ต.ค. 2563 8:00 น.26 ต.ค. 2563 23:59 น.
-ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ( ติด W )19 ต.ค. 2563 8:00 น.26 ต.ค. 2563 23:59 น.
-ลงทะเบียนล่าช้า13 ก.ค. 2563 10:00 น.24 ก.ค. 2563 23:59 น.
-วันชำระเงิน27 ก.ค. 2563 0:00 น.2 ส.ค. 2563 23:59 น.
-ช่วงการชำระเงินระบบการเงิน1 มี.ค. 2564 8:30 น.17 มิ.ย. 2564 23:59 น.
-นดร.ทุกชั้นปีกรอกแบบประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านเว็บไซต์ พน.27 ต.ค. 2563 0:00 น.27 พ.ย. 2563 23:59 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •