ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ลงทะเบียนปกติ1 มิ.ย. 2564 10:00 น.4 มิ.ย. 2564 23:59 น.
-ชั้นปี 128 พ.ค. 2564 10:40 น.4 มิ.ย. 2564 23:59 น.
-ชั้นปี 228 พ.ค. 2564 10:40 น.4 มิ.ย. 2564 23:59 น.
-ชั้นปี 328 พ.ค. 2564 10:40 น.4 มิ.ย. 2564 23:59 น.
-ชั้นปี 428 พ.ค. 2564 10:40 น.4 มิ.ย. 2564 23:59 น.
-ลงทะเบียนล่าช้า /เพิ่ม-ถอน/เปลี่ยนกลุ่ม5 ก.ย. 2564 10:00 น.10 ก.ย. 2564 23:59 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา7 มิ.ย. 2564 10:00 น.11 มิ.ย. 2564 23:59 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา7 มิ.ย. 2564 10:00 น.11 มิ.ย. 2564 23:59 น.
-ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ( ติด W )5 ก.ย. 2564 10:00 น.10 ก.ย. 2564 23:59 น.
-ลงทะเบียนล่าช้า31 พ.ค. 2564 10:00 น.11 มิ.ย. 2564 23:59 น.
-วันชำระเงิน1 พ.ค. 2565 10:40 น.31 พ.ค. 2565 23:59 น.
-ช่วงการชำระเงินระบบการเงิน1 พ.ค. 2565 8:30 น.31 พ.ค. 2565 23:59 น.
-นดร.ทุกชั้นปีกรอกแบบประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านเว็บไซต์ พน.8 ต.ค. 2564 0:00 น.27 ต.ค. 2564 23:59 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •