ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-วันชำระเงิน15 พ.ค. 2565 10:00 น.3 ก.ค. 2565 23:00 น.
-ช่วงการชำระเงินระบบการเงิน3 ก.ค. 2565 8:00 น.3 ก.ค. 2565 23:00 น.
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff :
  • งานทะเบียนและวัดผล:regist@mmtc.ac.th
  •